flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Історія створення та діяльності суду

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 

Арбітражні суди на території Західної України з'явилися в 1939 році після приєднання цих земель до Радянської України. 16 грудня 1939 року для розв'язання майнових спорів між установами, підприємствами та організаціями для зміцнення договірної типової дисципліни і господарського розрахунку Радою Народних Комісарів УРСР було ухвалено постанову про утворення обласних органів Державного арбітражу при Волинському, Дрогобицькому, Львівському, Тернопільському, Рівненському та Станіславському обласних виконавчих комітетах УРСР.

Архівні документи того часу свідчать, що згідно постанови Станіславського облвиконкому № 88 від 25 жовтня 1940 року першим головним державним арбітром в Станіславській області було призначено Шевченка Сергія Юхимовича.

У період Великої Вітчизняної війни діяльність Державного арбітражу на території Станіславської області була призупинена.

Після звільнення Прикарпаття від німецько-фашистських окупантів діяльність арбітражу поновилася й у липні 1945 року державним арбітром при Станіславському облвиконкомі було призначено Глотова Григорія Івановича.

Період 1945-1960 років характеризувався високою плинністю кадрів. Головною причиною такого стану була недостатня правова визначеність місця і ролі обласних державних арбітражів, яка не змінилася і після затвердження нового Положення про державні арбітражі при виконавчих комітетах обласних рад депутатів трудящих УРСР, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 1 жовтня 1960 року. За цей час облвиконком лише один раз, у листопаді 1948 року, розглянув питання про роботу облдержарбітражу.

Після смерті Глотова Г.І. згідно наказу виконавчого комітету Івано-Франківської обласної ради №660 від 10 жовтня 1960 року на посаду головного арбітра призначено Коб’якова Василя Олександровича.

У зв'язку зі збільшенням кількості справ Держарбітражем при облвиконкомі в 60-х роках до участі в їх розгляді почали залучатися громадські арбітри, кількість яких зростала з кожним роком. Арбітри на громадських засадах добиралися та закріплювалися за галузевими секторами Держарбітражу з урахуванням галузі господарства.

Держарбітраж разом із арбітрами на громадських засадах періодично здійснювали узагальнення матеріалів різних категорій справ. З метою підвищення кваліфікації арбітрів з ними регулярно проводили заняття з питань теорії арбітражної практики, вивчення чинного законодавства.

Багато зусиль та енергії доклав Василь Олександрович для встановлення арбітражної системи на Прикарпатті. Виховав професійних та кваліфікованих арбітрів. За свою багаторічну працю Коб’яков В.О. нагороджений знаком «Почесний працівник господарського суду України» в 2004 році та медаллю «Ветеран господарського суду України» в 2006 році.

У зв'язку з виходом на пенсію згідно рішення облвиконкому Івано-Франківської обласної ради №282 від 13 грудня 1984 року Коб’яков В.О. пішов на заслужений відпочинок. Цим же рішенням на посаду головного арбітра Івано-Франківської області призначено Юрчака Володимира Антоновича, а в 1991 році – головою арбітражного суду Івано-Франківської області.

У 1988 році Державний арбітраж УРСР був виведений із підпорядкування органів управління, став самостійною системою. Він все більше набував рис судового органу, однак, до 1991 року все ж таки не був справжнім судом та ще мав ознаки, притаманні органам управління, діяв в умовах командно-адміністративної системи.

Створення спеціалізованих судів, що розглядають господарські спори, співпало з процесом становлення незалежної України, зміцнення і розвитку принципів демократії, основним з яких є принцип поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову та здійснення їхньої діяльності на основі верховенства права.

Верховна Рада України 4 червня 1991 року прийняла Закон "Про арбітражний суд". Цю дату можна вважати юридичним і фактичним початком діяльності арбітражних судів як самостійної ланки судової системи.

Таким чином, уперше в історії сформувалася самостійна система арбітражних судів. У цьому законодавчому акті були визначені прерогативи арбітражного суду саме як ланки судової системи, що здійснює правосуддя в господарських відносинах.

У той же час економічні перетворення, формування ринкової економіки вимагали кардинального реформування органів арбітражу. Для вирішення суперечок між господарюючими суб'єктами був необхідний орган, який не залежав від законодавчої і виконавчої влади. Виникла необхідність у створенні незалежної судової системи, спеціально пристосованої для розгляду господарських спорів.

Прийнятий 6 листопада 1991 року Арбітражний процесуальний кодекс України, встановив процедуру захисту охоронюваних прав та інтересів суб'єктів підприємницької діяльності, надав можливість забезпечити реалізацію передбачених Законом України "Про арбітражний суд" принципів арбітражного судочинства, визначив підвідомчість спорів арбітражним судам, чітко окреслив процесуальні права та обов'язки учасників арбітражного процесу, регламентував порядок розгляду спорів, постановлення по них рішень, перевірки законності останніх. Тим самим, вперше в історії України було сформовано самостійну систему арбітражних судів, законодавче закріплено здійснення правосуддя в господарських спорах спеціалізованими судовими органами.

Нова Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року, створила фундаментальну правову базу, покликану забезпечити подальшу судово-правову реформу. Конституція закріпила побудову системи судів загальної юрисдикції за принципами територіальності і спеціалізації.

Багато уваги Юрчак В.А. приділяв створенню належних умов роботи працівників суду та здійснення правосуддя. Практично під його керівництвом суд отримав від обласної адміністрації нове приміщення по вул.Шевченка, 16 в м.Івано-Франківську.

Заступником голови суду в той час була Цюх Ганна Захарівна, яка пропрацювала на цій посаді 17 років. Юрчак Володимир Антонович та Цюх Ганна Захарівна були справедливими керівниками, професіоналами з великим досвідом. Судді та працівники апарату господарського суду Івано-Франківської області, які мали честь працювати пліч-о-пліч з ними і працюють тепер з Ганною Захарівною пишаються цим часом та неоціненним досвідом здобутим за часи спільної праці з ними.

Слід відзначити, що саме за головування Володимира Антоновича, більшість суддів поповнили колектив господарського суду Івано-Франківської області: Фрич Марія Миколаївна (1987 рік), Грица Юрій Іванович, Круглова Олена Микитівна (1992 рік), Фанда Оксана Михайлівна, Шіляк Марина Анатоліївна (1998 рік), Матуляк Петро Ярославович, Шкіндер Павло Анатолійович (2000 рік), Булка Володимир Ігорович (2001 рік), Деделюк Борис Васильович, Калашник Володимир Олександрович, Неверовська Лариса Миронівна, Гриняк Богдан Павлович (2002 рік), Максимів Тетяна Володимирівна (2004 рік), Кобецька Світлана Миколаївна, Скапровська Ірина Михайлівна (2007 рік).

Указом Президента України № 511/2001 від 11.07.01 "Про утворення апеляційних господарських судів та затвердження мережі господарських судів України" господарський суд Івано-Франківської області включено до мережі господарських судів України.

Постановою Верховної Ради України від 22 березня 2007 р. №815-У Юрчак Володимир Антонович пішов на заслужений відпочинок у зв'язку з відставкою.

22.05.2007 року Указом Президента України №451/2007 Соботник Вікторія Вікторівна призначена головою господарського суду Івано-Франківської області.

Рішенням Ради суддів України від 22.06.2007 року № 81 заступниками голови суду стали судді господарського суду Івано-Франківської області Матуляк Петро Ярославович та Шіляк Марина Анатоліївна, які працювали на цій посаді до 2012 року.

За час головування Соботник В.В. суддівський корпус господарського суду Івано-Франківської області поповнило молоде покоління суддів: Малєєва Олена Вікторівна, Рочняк Олександра Вікторівна (2008 рік), Валєєва Талія Емірівна, Ткаченко Ірина Вікторівна, (2009 рік), Кавлак Інесса Павлівна, Кобрин Оксана Миколаївна, Михайлишин Володимир Васильович, (2010 рік).

Рішенням Вищої ради юстиції від 21.06.2012 року Соботник В.В. повторно призначена на посаду голови господарського суду Івано-Франківської області на новий строк.

Рішеннями Вищої ради юстиції від 25.09.2012 року № 1060/0/15-12 та № 1062/0/15-12 відповідно заступниками голови суду призначено Малєєву Олену Вікторівну та Фанду Оксану Михайлівну, які виконували свої функціональні обов"язки до квітня 2014 року.

На зборах суддів 29.04.2014, враховуючи вимоги Закону України Про відновлення довіри до судової влади в Україні" від 08.04.2014 № 1188-VII та у відповідності до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", шляхом таємного голосування головою суду обрано Шіляк Марину Анатоліївну, заступниками - Кобрин Оксану Миколаївну та Неверовську Ларису Миронівну.

На виконання вимог ст. 20 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, 22.04.2015 року відбулися збори суддів, на яких таємним голосуванням обрали головою суду Марину Анатоліївну Шіляк та заступником голови суду Олену Вікторівну Малєєву.

20.04.2017 року відбулися збори суддів, на яких таємним голосуванням обрали головою суду Марину Анатоліївну Шіляк та заступником голови суду Ткаченко Ірину Вікторівну.

13 грудня 2019 року зборами суддів Господарського суду Івано-Франківської області головою суду обрано Матуляка Петра Ярославовича.

Ткаченко Ірину Вікторівну обрано заступником голови суду 10 квітня 2020 року.

Важливу функцію щодо організаційного забезпечення діяльності суду здійснює апарат господарського суду, який очолює Кучер Назар Михайлович.

Апарат господарського суду – це колектив творчих працівників, об’єднаних спільною метою. Працівники апарату виконують широкий спектр роботи – це загальні напрями організації роботи суду, кадрове забезпечення та здійснення антикорупційного моніторигу, документальне та інформаційно-комп'ютерне забезпечення здійснення судочинства, фінансове, матеріально-технічне та інше забезпечення суду.

До організаційної структури господарського суду Івано-Франківської області входять: відділ документального забезпечення, канцелярія, відділ економічно-господарського забезпечення, відділ статистики, інформаційно-аналітичного забезпечення суду та контролю, відділ кадрового забезпечення - служба управління персоналом, архів суду.

Підбиваючи підсумки досить значного відрізку часу існування судової системи, не можна не відзначити життєздатності господарських судів, невичерпного професійного потенціалу працівників, більшість яких віддали багато років чесному служінню обраній справі.

За часи існування господарського суду Івано-Франківської області 2 працівникам присвоєно почесне звання “Заслужений юрист України” Юрчаку Володимиру Антоновичу та Соботник Вікторії Вікторівні, 7 працівників є Ветеранами господарського суду України, троє Почесними працівниками арбітражного суду України, а 13 — Почесними працівниками господарського суду України.

29.12.2017, Президент України підписав Указ № 453/2017 "Про ліквідацію місцевих господарських судів та утворення окружних господарських судів", яким ліквідовано Господарський суд Івано-Франківської області та утворено Івано-Франківський окружний господарський суд з місцезнаходженням у місті Івано-Франківську.

Господарський суд Івано-Франківської області продовжує здійснювати свої повноваження до початку роботи новоутвореного суду.

Книга "Історичні аспекти становлення та розвитку"