flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ господарського суду

Івано-Франківської області

29.05.2017 № 25-А/г

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації

в господарському суді Івано-Франківської області

 

 

1. Інструкція про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації в господарському сді Івано-Франківської області (далі – Інструкція) розроблена відповідно до ст. 21 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (далі – Закон), постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 “Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію" та визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації господарським судом Івано-Франківської області (далі – суд).

2. Обов'язок по розрахунку фактичних витрат на копіювання, друк покладається на особу, визначену резолюцією керівництва суду, відповідальною за підготовку відповіді на поданий запит (заяву, клопотання) чи керівника, заступника керівника структурного підрозділу, який готує відповідь на запит (далі — відповідальна особа).

3. Відповідальна особа не пізніше двох робочих днів (у випадку продовження строку розгляду запиту – не пізніше 10 робочих днів) з моменту отримання запиту на копіювання, друк, повідомляє заявника (поштою, телефонограмою, електронною поштою тощо) про кількість сторінок відповіді на запит, які підлягають оплаті за їх копіювання чи друк (починаючи з 11-ї), за зверненням особи — про розрахунковий рахунок оплати.

4. Якщо кількість сторінок відповіді на запит неможливо визначити заздалегідь, зважаючи на значний обсяг такої відповіді, запитувач після ознайомлення з матеріалами здійснює оплату кількості сторінок, які він бажає отримати, про що запитувач повідомляється відповідальною особою.

5. Надіслання, надання копій документів за запитом здійснюється після підтвердження оплати вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, шляхом надіслання, подання до суду розрахункового документа.

6. Відповідь на запит на інформацію обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки) не надається у разі відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням такої відповіді, не надання запитувачем доказів оплати витрат на копіювання, друк документів.

7. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється за реквізитами, розміщеними на офіційному веб-сайті суду.

 

8. Розміри фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації в господарському суді Івано-Франківської області

 

 

Послуга, що надається

Норми витрат за виготовлення однієї
сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру мінімальної
заробітної плати

Копіювання або друк копії документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

 

 

8.1. Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друку документів.

 

8.2. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.