flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Структура Господарського суду Івано-Франківської області

 

Блок-схема

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

з/п

Назва структурного підрозділу та посад

1

Керівництво суду та судді

 

Голова суду

 

Заступник голови суду

 

Суддя

2

Апарат суду

 

Керівник апарату суду

 

Заступник керівника апарату суду

 

Головний спеціаліст із забезпечення зв'язків з громадськістю

 

Головний спеціаліст

 

Провідний консультант

3

Патронатна служба

 

Помічник голови суду

 

Помічник заступника голови суду

 

Помічник судді

4.

Відділ статистики, інформаційно-аналітичного забезпечення суду та контролю

 

Начальник самостійного відділу

 

Головний спеціаліст

5

Відділ економічно-господарського забезпечення

 

Начальник самостійного відділу

 

Заступник начальника самостійного відділу

 

Головний спеціаліст

 

Провідний консультант

 

Відповідальний черговий

 

Водій

 

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків

 

Прибиральник службових приміщень

 

Прибиральник території

6

Відділ кадрового забезпечення - служба управління персоналом

 

Начальник самостійного відділу

 

Головний спеціаліст

 

Провідний консультант

 

Провідний консультант

7

Відділ документального забезпечення, канцелярія.

 

Начальник самостійного відділу

 

Заступник начальника самостійного відділу

 

Головний спеціаліст

 

Секретар судового засідання

 

Провідний спеціаліст

 

Спеціаліст

 

Провідний консультант

7.1.

Архів

 

Завідувач архіву

 

Архіваріус

 

Повноваження голови, заступника голови суду, визначені Законом України “Про судоустрій і статус суддів”, розподіл обов'язків між головою та заступником голови суду.

 

Голова суду:

 

 • як суддя здійснює правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законодавством;
 • представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;
 • визначає адміністративні повноваження заступника голови суду;
 • контролює ефективність діяльності апарату суду, погоджує призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду, а також вносить подання про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;
 • видає на підставі акта про призначення (обрання) суддею чи звільнення судді з посади відповідний наказ;
 • повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію України, а також через веб-портал судової влади про наявність вакантних посад суддів у суді у триденний строк з дня їх утворення;
 • забезпечує виконання рішень зборів суддів суду;
 • проводить особистий прийом громадян з питань організації роботи суду та забезпечує реалізацію норм законодавства при зверненні громадян;
 • організовує ведення в суді судової статистики та інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;
 • сприяє виконанню вимог щодо підвищення кваліфікації суддів суду;
 • погоджує структуру та штатну чисельність апарату суду в межах видатків та утримання суду;
 • скликає збори суддів як за власною ініціативою, так і на вимогу не менше третини від загальної кількості суддів суду;
 • організовує взаємодію з територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області;
 • забезпечує організацію роботи з інформаційного наповнення і функціонування офіційного веб-сайту суду.

 

 

Заступник голови суду:

 

 • як суддя здійснює правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законодавством;
 • контролює хід виконання плану роботи суду, готує проекти доповідної записки за підсумками роботи суду, інформації щодо виконання постанов Пленуму;
 • забезпечує проведення аналізу і дотримання процесуальних строків розгляду справ;
 • забезпечує роботу з узагальнення практики застосування законодавства та причин скасування судових рішень;
 • контролює роботу щодо ефективності діяльності апарату суду, в тому числі архіву, та готує голові суду відповідні пропозиції;
 • організовує роботу щодо своєчасного звернення судових рішень до виконання та узагальнює практику роботи суду на цій ділянці та, за необхідності, вносить відповідні пропозиції щодо її покращення;
 • проводить навчання, тренінги з суддями, помічниками суддів, секретарями судових засідань з питань застосування норм матеріального та процесуального права;
 • проводить особистий прийом громадян з питань організації роботи суду;
 • забезпечує хід виконання роботи суду по зверненню осіб зі скаргами на дії суддів;
 • здійснює контроль за дотриманням вимог Законів України “Про доступ до публічної інформації”, “Про звернення громадян”, “Про запобігання корупції”;
 • організовує взаємодію з правоохоронними органами щодо забезпечення охорони приміщення, працівників, відвідувачів суду;
 • організовує роботу по формуванню позитивного іміджу суду шляхом висвітлення діяльності суду у засобах масової інформації;
 • узгоджує питання співпраці між судом та державним підприємством “Інформаційні судові системи”;
 • організовує роботу по веденню господарської діяльності суду, підписує договори;
 • здійснює моніторинг стану дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку працівниками суду.