flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Структура Господарського суду Івано-Франківської області

 

Блок-схема

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

з/п

Назва структурного підрозділу та посад

1

Керівництво суду та судді

 

Голова суду

 

Заступник голови суду

 

Суддя

2

Апарат суду

 

Керівник апарату суду

 

Заступник керівника апарату суду

 

Головний спеціаліст із забезпечення зв'язків з громадськістю

 

Секретар судового засідання

 

Головний спеціаліст

 

Провідний консультант

3

Патронатна служба

 

Помічник голови суду

 

Помічник заступника голови суду

 

Помічник судді

4.

Відділ статистики, інформаційно-аналітичного забезпечення суду та контролю

 

Начальник самостійного відділу

 

Головний спеціаліст

4.1

Бібліотека

 

Завідувач бібліотеки

5

Відділ економічно-господарського забезпечення

 

Начальник самостійного відділу

 

Заступник начальника самостійного відділу

 

Головний спеціаліст

 

Провідний консультант

 

Відповідальний черговий

 

Водій

 

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків

 

Прибиральник службових приміщень

 

Прибиральник території

6

Відділ кадрового забезпечення - служба управління персоналом

 

Начальник самостійного відділу

 

Головний спеціаліст

 

Провідний консультант

 

Старший інспектор

7

Відділ документального забезпечення, канцелярія.

 

Начальник самостійного відділу

 

Заступник начальника самостійного відділу

 

Головний спеціаліст з інформаційних технологій

 

Провідний спеціаліст

 

Спеціаліст

 

Завідувач підрозділу з обліку і доставки документів

7.1.

Архів

 

Завідувач архіву

 

Архіваріус

8.

Служба судових розпорядників

  Старший судовий розпорядник
  Судовий розпорядник

 

Повноваження голови, заступника голови суду, визначені Законом України “Про судоустрій і статус суддів”, розподіл обов'язків між головою та заступником голови суду.

 

Голова суду:

 

 • як суддя здійснює правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законодавством;
 • представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;
 • визначає адміністративні повноваження заступника голови суду;
 • контролює ефективність діяльності апарату суду, погоджує призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду, а також вносить подання про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;
 • видає на підставі акта про призначення (обрання) суддею чи звільнення судді з посади відповідний наказ;
 • повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію України, а також через веб-портал судової влади про наявність вакантних посад суддів у суді у триденний строк з дня їх утворення;
 • забезпечує виконання рішень зборів суддів суду;
 • проводить особистий прийом громадян з питань організації роботи суду та забезпечує реалізацію норм законодавства при зверненні громадян;
 • організовує ведення в суді судової статистики та інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;
 • сприяє виконанню вимог щодо підвищення кваліфікації суддів суду;
 • погоджує структуру та штатну чисельність апарату суду в межах видатків та утримання суду;
 • скликає збори суддів як за власною ініціативою, так і на вимогу не менше третини від загальної кількості суддів суду;
 • організовує взаємодію з територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області;
 • забезпечує організацію роботи з інформаційного наповнення і функціонування офіційного веб-сайту суду.

 

 

Заступник голови суду:

 

 • як суддя здійснює правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законодавством;
 • контролює хід виконання плану роботи суду, готує проекти доповідної записки за підсумками роботи суду, інформації щодо виконання постанов Пленуму;
 • забезпечує проведення аналізу і дотримання процесуальних строків розгляду справ;
 • забезпечує роботу з узагальнення практики застосування законодавства та причин скасування судових рішень;
 • контролює роботу щодо ефективності діяльності апарату суду, в тому числі архіву, та готує голові суду відповідні пропозиції;
 • організовує роботу щодо своєчасного звернення судових рішень до виконання та узагальнює практику роботи суду на цій ділянці та, за необхідності, вносить відповідні пропозиції щодо її покращення;
 • проводить навчання, тренінги з суддями, помічниками суддів, секретарями судових засідань з питань застосування норм матеріального та процесуального права;
 • проводить особистий прийом громадян з питань організації роботи суду;
 • забезпечує хід виконання роботи суду по зверненню осіб зі скаргами на дії суддів;
 • здійснює контроль за дотриманням вимог Законів України “Про доступ до публічної інформації”, “Про звернення громадян”, “Про запобігання корупції”;
 • організовує взаємодію з правоохоронними органами щодо забезпечення охорони приміщення, працівників, відвідувачів суду;
 • організовує роботу по формуванню позитивного іміджу суду шляхом висвітлення діяльності суду у засобах масової інформації;
 • узгоджує питання співпраці між судом та державним підприємством “Інформаційні судові системи”;
 • організовує роботу по веденню господарської діяльності суду, підписує договори;
 • здійснює моніторинг стану дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку працівниками суду.