flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Суд повернув Більшівцівській селищній раді земельну ділянку, розірвав договір оренди та стягнув заборгованість з орендної плати

21 червня 2022, 11:59

Рішенням Господарського суду Івано-Франківської області від 19.04.2022 року: стягнуто з ПП "Більшівці"на користь Більшівцівської селищної ради 170 268,35 грн заборгованості з орендної плати за землю; розірвано договір оренди землі укладеного між Більшівцівською селищною радою та ПП "Більшівці"; зобов’язано ПП "Більшівці" повернути Більшівцівській селищній раді земельну ділянку комунальної власності площею 9,3305 га, що знаходиться на території смт. Більшівці Галицького району Івано-Франківської області по вул. Залізнична, 1.

Обставини справи, встановлені судом.

06.03.2015 між Більшівцівською селищною радою та ПП "Більшівці" укладено договір оренди землі, за умовами якого Більшівцівська селищна рада (орендодавець) надає, а ПП "Більшівці" (орендар) приймає в строкове платне користування земельну ділянку рекреаційного та іншого призначення (незабудовані землі для будівництва ставків та риборозведення), яка знаходиться в межах смт. Більшівці Галицького району Івано-Франківської області по вул. Залізнична, 1 .

Відповідач свої зобов`язання за договором оренди землі в частині здійснення платежів з орендної плати своєчасно та в повному обсязі не виконував, внаслідок чого виникла заборгованість.

Статтею 2 Закону України "Про оренду землі" передбачено, що відносини, пов`язані з орендою землі регулюється Земельним кодексом України, ЦК України, цим законом, законами України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також договором оренди землі.

У відповідності до ст. 792 ЦК України за договором найму (оренди) земельної ділянки наймодавець зобов`язується передати наймачеві земельну ділянку на встановлений договором строк у володіння та користування за плату. Земельна ділянка може передаватись у найм разом з насадженнями, будівлями, спорудами, водоймами, які знаходяться на ній, або без них.

Згідно із ст. 1 Закону України "Про оренду землі" оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

Договір оренди землі - це договір, за яким орендодавець зобов`язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов`язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства (ст. 13 Закону України "Про оренду землі").

За змістом ст. 21 Закону України "Про оренду землі" орендна плата за землю - це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою.

Положеннями статті 25 Закону України "Про оренду землі" встановлено, що орендар земельної ділянки має право самостійно господарювати на землі з дотриманням умов договору оренди землі.

Приписами ст. 206 ЗК України передбачено, що використання землі в Україні є платним. Об`єктом плати за землю є земельна ділянка. Плата за землю справляється відповідно до закону.

Також у відповідності до п. "в" ст. 96 ЗК України одним із обов`язків землекористувачів є своєчасна сплата земельного податку або орендної плати.

Положеннями ст. 193 ГК України визначено, що зобов`язання має виконуватися належним чином, відповідно до умов договору та вимог закону, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Аналогічні положення містить ст. 526 ЦК України.

У силу ч. 1 ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

У відповідності до ч. 1, 3 ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Відповідно до абз. 4 ч. 1 ст. 15 Закону України "Про оренду землі" істотними умовами договору оренди землі є, зокрема, орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, способу та умов розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату.

Згідно із ч. 3 ст. 31 Закону України "Про оренду землі" договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом.

Частиною 1 статті 32 Закону України "Про оренду землі" передбачено, що на вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі невиконання сторонами обов`язків, передбачених ст. 24, 25 цього закону та умовами договору, в разі випадкового знищення чи пошкодження об`єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки, а також на підставах, визначених ЗК України та іншими законами України.

Відповідно до ч. 2 ст. 25 Закону України "Про оренду землі" орендар земельної ділянки зобов`язаний, зокрема своєчасно та в повному обсязі сплачувати орендну плату за земельну ділянку.

Статтею 141 ЗК України встановлені підстави припинення права користування земельною ділянкою, до яких належить, зокрема, систематична несплата земельного податку або орендної плати.

Дата набрання законної сили: 27.05.2022

Пресслужба суду