flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ПОРЯДОК взаємодії Господарського суду Івано-Франківської області з представниками засобів масової інформації

 

1. Взаємодія Господарського суду Івано-Франківської області з вітчизняними та зарубіжними засобами масової інформації (далі – ЗМІ) проводиться відповідно до Конституції та законів України “Про судоустрій і статус суддів”, “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про інформацію”, “Про друковані засоби масової інформації”, “Про телебачення і радіомовлення”, “Про інформаційні агентства”, Меморандуму про взаємодію і співпрацю представників системи правосуддя України, Положення про апарат суду, цього Положення, інших нормативно-правових актів, які регулюють діяльність в цій сфері.

2. Організація роботи щодо взаємодії суду зі ЗМІ покладається на суддю-спікера та головного спеціаліста із забезпечення зв'язків з громадськістю або особу, яка виконує його обов'язки.

3. Відвідування судових засідань представниками ЗМІ здійснюється без попередньої акредитації за пред’явленням службового посвідчення, крім випадків проведення закритих судових засідань відповідно до процесуального законодавства.

4. Застосування представниками ЗМІ аудіо-, відео-, кіно-, фотоапаратури під час судового засідання здійснюється в порядку встановленому відповідним процесуальним законодавством.

5. Представники ЗМІ, присутні в судовому засіданні, повинні дотримуватися загальних правил поведінки у судовому засіданні, вимог процесуального законодавства України, не порушувати права інших осіб, не заважати здійсненню правосуддя.

6. Представники ЗМІ зобов'язані дотримуватися Правил пропуску осіб до приміщення суду та на його територію транспортних засобів, не перешкоджати діяльності службових та посадових осіб суду.

7. З метою створення сприятливих умов для здійснення представниками ЗМІ професійної діяльності, на відкриті заходи у суді за межами судового розгляду здійснюється їх акредитація. Акредитація представників ЗМІ здійснюється на кожен захід окремо.

8. Суд може встановлювати спрощений порядок акредитації представників ЗМІ.

9. Списки представників ЗМІ, які висловили бажання бути присутніми на відповідному відкритому заході, складаються на основі телефонних, письмових, надісланих електронною поштою заявок із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, назви ЗМІ, яку вони представляють, адреси, номеру засобу зв'язку, адреси електронної пошти (за наявності). Така інформація повинна подаватись в часових межах, визначених у прес-анонсі.

10. Інформування представників ЗМІ про відкриті заходи, які проводитиме суд, відбувається шляхом завчасного розміщення на офіційному вебсайті суду відповідної інформації.

11. У разі якщо у суді захід проводиться відповідно до міжнародних або інших спеціальних протоколів, можуть встановлюватися особливі умови допуску представників ЗМІ. Такі особливі умови оприлюднюються на офіційному вебсайті суду до проведення заходу.