flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника N 1 від 29.04.14

 
ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі
в одного учасника
N 1 від 29.04.14
 
1. Замовник:
1.1. Найменування : Господарський суд Івано-Франківської області .
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ : 03499939
1.3. Місцезнаходження : Україна, м.Івано-Франківськ , вул.Шевченка,16, 76018 .
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail):
Фанда Оксана Михайлівна , голова комітету з конкурсних торгів господарського суду Івано-Франківської області , Україна, м.Івано-Франківськ , вул.Шевченка,16 ,76018, тел.(0342) 55-94-88, e-mail: inbox@if.arbitr.gov.ua .
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) : Державна судова адміністрація України , 26255795 .
2. Джерело фінансування закупівлі : Кошти Державного бюджету України.
3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування : 58.19.1 послуги щодо видавання друкованої продукції, інші( поштові марки та марковані конверти)
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг : 3600шт. марок вартістю 0,20грн., 14400шт. вартістю 0,30грн., 1800шт. вартістю 4,80грн., 72000шт. вартістю 8,00грн., 16860шт. вартістю 2,00грн.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.:Україна, м.Івано-Франківськ , вул.Шевченка,16 , 76018 .
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг : до 31.12.2014 року
4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:
4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua.
4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності) : http:// www.court.gov.ua
4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України : №096631, “ВДЗ” №28 (874) від 07.04.14.
4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України :096631/1, "ВДЗ" №28 (874) від 07.04.2014р.
4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель : 106220, ВДЗ №30 (876) від 14.04.2014
4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: №115614, ВДЗ №36(882) від 05.05.14
4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України .
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі : 17.03.14.
6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце) : 21.03.14 о 10:00в приміщенні господарського суду Івано-Франківської області за адресою:м.Івано-Франківськ, вул.Шевченка, 16, кабінет №20.
7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ) : 105000грн.00коп. (сто п”ять тисяч гривень)
8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
8.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові : Івано-Франківська дирекція Українського Державного підприємства поштового зв”язку “Укрпошта” .
8.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків : 22178632 .
8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс : м.Івано-Франківськ, вул.Незалежності, 6, тел.(0342) 22-25-77
9. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю : 25.04.14, 105000грн.00коп. (сто п”ять тисяч гривень) .
10. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару) : 0,20грн., 0,30грн., 4,80грн., 8,00грн., 2,00грн.
11. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце).
12. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України "Про здійснення державних закупівель" : пропозиція УДППЗ “Укрпошта” відповідає всім кваліфікаційним вимогам .
13. Інша інформація.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про поштовий зв'язок» поштова марка - державний знак, виготовлений у встановленому законодавством порядку із зазначенням його номінальної вартості та держави, який є засобом оплати послуг поштового зв'язку, що надаються національним оператором. Частиною третьою ст. 15 цього ж Закону передбачено, що національний оператор має виключне право на видання, введення в обіг та організацію розповсюдження поштових марок, маркованих конвертів і карток, а також виведення їх з обігу.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 № 10-р «Про національного оператора поштового зв’язку» виконання функцій національного оператора поштового зв'язку покладено на Українське державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошта».
 
Згідно з частиною другою п. 7 Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 № 270 оператори поштового зв'язку самостійно визначають перелік послуг поштового зв'язку, що надаються об'єктами поштового зв'язку з урахуванням попиту користувачів, державних замовлень, а також відповідних нормативів, які затверджуються в установленому законодавством порядку.
 
Також, частиною першою статті 2 Закону України «Про особливості здійснення закупівлі за державні кошти послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів» передбачено, що закупівля поштових марок здійснюється шляхом застосування процедури закупівлі в одного учасника відповідно до п. 2 частини другої ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель».
  1. Склад комітету конкурсних торгів :
   Голова ККТ - суддя господарського суду Івано-Франківської області Фанда О.М.
   Члени ККТ -
   суддя господарського суду Івано-Франківської області Малєєва О.В. , заступник голови комітету з конкурсних торгів господарського суду Івано-Франківської області,
   заступник керівника апарату суду Філімонов О.П. ,
   начальник відділу фінансового та кадрового забезпечення Кашуба М.Б.
   Секретар ККТ - помічник судді Легінь О.В.
Заступник голови ККТ Малєєва О.В.
Секретар ККТ Легінь О.В.