flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Порядок подання, розгляду скарг

 

Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Конституцією України (ст. 55) кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.

До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать такі у сфері управлінської діяльності, внаслідок яких:

- порушено права і законні інтереси чи свободи громадянина (групи громадян);

- створено перешкоди для здійснення громадянином його прав і законних інтересів чи свобод;

- незаконно покладено на громадянина які-небудь обов'язки або його незаконно притягнуто до відповідальності.

 

Скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням - безпосередньо до суду.

Скарга на дії, рішення, бездіяльність працівника апарату суду подається на ім'я керівника апарату суду.

Скарга на рішення, дії, бездіяльність керівника апарату суду, його заступника подається на ім'я голови суду (його заступника) та/або начальника територіального управління Державної судової адміністрації України.

Громадянин може подати скаргу особисто або через уповноважену на це іншу особу. Скарга в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб подається їх законними представниками.

Скарга в інтересах громадянина за його уповноваженням, оформленим у встановленому законом порядку, може бути подана іншою особою, трудовим колективом або організацією, яка здійснює правозахисну діяльність.

До скарги додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також інші документи, необхідні для розгляду скарги, які після її розгляду повертаються громадянину.

 

Особа може оскаржити рішення, дії, бездіяльність посадових осіб суду, обравши зручний для себе спосіб, направивши, подавши скаргу:

 

- електронною поштою на адресу: inbox@if.arbitr.gov.ua;

- поштою на адресу: вул. Грушевського, 32, м. Івано-Франківськ, 76018;

- безпосередньо передати в канцелярію суду (вул. Грушевського, 32, м. Івано-Франківськ, 76018, перший поверх) >>>Розклад роботи суду;

- під час особистого прийому громадян керівництвом суду (вул. Шевченка, 16, м. Івано-Франківськ, 76018) >>> Графік прийому громадян. 

 

Записатись на прийом до керівництва суду можна за тел.: +380342783540

 

Для подання, направлення скарги можна скористатись відповідними зразками:

>>> Форма електронного звернення (скарги)

ЗРАЗОК ЗВЕРНЕННЯ (СКАРГИ) (формат DOC)

ЗРАЗОК ЗВЕРНЕННЯ (СКАРГИ) (формат PDF)

 

Розгляд скарг громадян здійснюється в порядку, визначеному Законом України “Про звернення громадян”.

Скарги, звернення, розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

Скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не розглядаються.

Пропущений з поважної причини термін може бути поновлений органом чи посадовою особою, що розглядає скаргу.

Рішення вищого державного органу, який розглядав скаргу, в разі незгоди з ним громадянина може бути оскаржено до суду в термін, передбачений законодавством України.

 

Спори щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності працівників суду підвідомчі адміністративним судам та розглядаються відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства України.

Оскарження дій судді здійснюється відповідно до Закону України “Про судоустрій і статус суддів”.  Детальніше.

Оскарження судових рішень Господарського суду Івано-Франківської області здійснюється відповідно до положень Господарського процесуального кодексу України.