flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Засади використання автоматизованої системи документообігу Господарського суду Івано-Франківської області

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення зборів суддів

Господарського суду

Івано-Франківської області

від 26.01.2018 № 1,

від 12.10.2018 № 5,

від 27.12.2018 № 8,

від 21.11.2019 № 5,

від 26.02.2020 № 1,

від 04.03.2020 №2,

від 26.11.2021 № 3,

від 22.02.2023 № 1 

 

Засади використання автоматизованої системи документообігу Господарського суду Івано-Франківської області

 

(Підпункти 1.4.9, 2.3.2, 2.3.13, 2.3.47 Положення про автоматизовану систему документообігу суду в редакції від 15.09.2016, п. 21 розділу VІІІ Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 02.03.2018 № 17)

 

 1. Застосування п. 2.3, п.п. 2.3.2 Положення про автоматизовану систему документообігу суду.

 

В Господарському суді Івано-Франківської області застосовується автоматизований розподіл судових справ під час реєстрації відповідної судової справи.

 

 1. Про застосування п. 2.3.22 Положення.

 

        З метою своєчасного автоматизованого розподілу судових справ між суддями кожен суддя зобов'язаний повідомити відділ кадрового забезпечення — службу управління персоналом суду не пізніше 08год. 45хв. про поважні причини відсутності на робочому місці.

 

 1. Автоматизований розподіл судових справ у випадку неможливості застосування спеціалізації.

     У випадку неможливості застосування спеціалізації суддів при автоматизованому розподілі судових справ (одночасне перебування всіх суддів відповідної спеціалізації у відрядженнях, відпустках, їх тимчасової непрацездатності та в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ), що може вплинути на порушення процесуальних строків, з метою недопущення порушення вказаних строків, недопущення порушення прав громадян на захист своїх прав та законних інтересів, автоматизований, повторний автоматизований розподіл судових справ здійснюється автоматизованою системою між усіма суддями, які мають на час розподілу справ повноваження для здійснення процесуальних дій.

 

 1. Автоматизований розподіл судових справ для вирішення заяв про відвід (в разі висновку судді про необґрунтованість заявленого відводу (абз. 1 ч. 3 ст. 39 ГПК України). 

Автоматизований розподіл судових справ для вирішення заяв про відвід (в разі висновку судді про необґрунтованість заявленого відводу (абз. 1 ч. 3 ст. 39 ГПК України)) здійснюється між усіма суддями, які мають на час розподілу повноваження для здійснення процесуальних дій.

 

 

 1. Засади формування колегії суддів.

 

     Доцільність розгляду справи в колегіальному складі вирішує суддя, який розглядає справу.

    Призначення членів колегії складу суду здійснюється автоматизованою системою документообігу суду з урахуванням спеціалізації, на підставі ухвали судді про розгляд справи в колегіальному складі.

    У разі неможливості виконання суддею, який входить до складу колегії суддів, обов’язків судді (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка, припинення повноважень, звільнення тощо), який не є головуючим суддею у судовій справі, на підставі звернення головуючого судді, здійснюється повторний автоматизований розподіл судових справ з метою заміни судді або суддів, що вибули, на підставі розпорядження керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов’язки).

 

    У разі одночасного перебування всіх суддів відповідної спеціалізації у відрядженнях, відпустках, їх тимчасової непрацездатності та в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ, з метою недопущення порушення строків вирішення спору, недопущення порушення прав громадян на захист своїх прав та законних інтересів, призначення членів колегії складу суду, внесення змін до складу колегії суддів (які не є головуючим суддею) здійснюється автоматизованою системою між усіма суддями, які мають на час розподілу справ повноваження для здійснення процесуальних дій.

 

 1.   Розподіл позовних заяв, поданих після розгляду заяв про забезпечення позову, забезпечення доказів. 

 

   В разі подання (надходження) позовних заяв після розгляду заяв про забезпечення позову, забезпечення доказів - здійснюється автоматизований розподіл позовної заяви. 

 

 1. Розподіл справ, заяв (клопотань) у разі скасування судового рішення з направленням справи на новий розгляд.

 

   У разі скасування судового рішення з направленням справи на новий розгляд, в тому числі, в частині певних вимог, така справа підлягає автоматизованому розподілу. Визначеному, за результатами розподілу, судді, передаються, також, усі не вирішені (не розглянуті) заяви, клопотання, скарги тощо по справі.

 

 

 1. Застосування підпункту 2.3.47 пункту 2.3 Положення про автоматизовану систему документообігу суду.

     8.1.1.  Розподіл заяв (клопотань тощо) у разі відсутності раніше визначеного у судовій справі судді.

    8.1.1. Відсутність судді – перебування у відпустці, тимчасова непрацездатність, відрядження, навчання тощо, за наявності в табелі обліку робочого часу щодо судді відповідних відомостей.

    У разі відсутності раніше визначеного в судовій справі судді більше 5 днів з дня надходження до суду відповідної заяви, клопотання тощо, такі заяви клопотання тощо, які надійшли до суду для вирішення процесуальних питань, які повинні розглядатись в судовому засіданні у визначений процесуальним законом строк, підлягають автоматизованому розподілу, крім випадків, визначених даними Засадами.

    8.1.2. Не розподіляються щодо конкретного судді та підлягають автоматизованому розподілу заяви, клопотання, скарги тощо, які надійшли за сім і менше календарних днів до початку відпустки, відрядження чи іншої відсутності судді терміном більше п'яти днів, крім випадків, визначених даними Засадами.

      Підлягають автоматизованому розподілу між усіма суддями, які мають на час розподілу справ повноваження для здійснення процесуальних дій, заяви, клопотання про участь учасника справи в судовому засіданні в режимі відеоконференції, які надійшли під час відсутності раніше визначеного судді та не пізніш як за п'ять днів до відповідного судового засідання.

      Заяви, клопотання тощо по судових справах, які знаходяться за межами суду (апеляція, касація) передаються раніше визначеному судді.

      8.1.3. У випадку наступного надходження іншої заяви, клопотання, скарги, подання по основній справі (в разі відсутності судді, який розглядав основну справу), останні будуть передаватись тому судді, який здійснює розгляд попередньої заяви, клопотання, скарги, подання тощо.

     У випадку наступного надходження іншої заяви, клопотання, скарги, подання тощо по основній справі, в разі присутності судді, який розглядав основну справу, такі заяви клопотання, скарги, подання тощо передаються цьому судді, як раніше визначеному.

       8.1.4. Розподіл заяв про скасування судового наказу, заяв, клопотань, подання тощо, які підлягають негайному розгляду, заяв про забезпечення позову.

     Заяви про скасування судового наказу, заяви, клопотання, подання тощо, які підлягають негайному розгляду, заяви про забезпечення позову підлягають передачі раніше визначеному судді негайно, без врахування ситуації, визначеної п.п. 8.1.1, 8.1.2 цих Засад.

      У разі відсутності раніше визначеного судді на день їх надходження — такі заяви, клопотання, подання, скарги тощо підлягають автоматизованому розподілу, крім заяв про забезпечення позову, забезпечення доказів.

      У разі відсутності раніше визначеного судді на момент надходження заяв про забезпечення позову, забезпечення доказів, поданих після подання позовної заяви - вирішується питання щодо здійснення повторного автоматизованого розподілу справи з врахуванням вимог Господарського процесуального кодексу України.

 

         8.1.5. Видача наказу на виконання судового рішення в разі відсутності раніше визначеного судді.

       В разі відсутності раніше визначеного судді більше п’яти днів з дня набрання судовим рішенням законної сили, питання про видачу наказу вирішується іншим суддею за резолюцією голови суду або особи, яка виконує обов'язки голови суду.

       В разі наявності в табелі обліку робочого часу відомостей про відсутність раніше визначеного судді  більше п’яти днів з  дня набрання судовим рішенням законної сили та надходженням заяви (клопотання тощо) про видачу наказу, така заява (клопотання тощо) підлягає автоматизованому розподілу як картка додаткових матеріалів.

    Заяви (клопотання, скарги тощо) пов’язані з виконанням судових рішень, які надіслані (подані) до суду після видачі наказу, передаються раніше визначеному судді, який ухвалив судове рішення, а в разі його відсутності – вирішується питання щодо передачі таких заяв (клопотань, скарг тощо) іншому складу суду з урахуванням вимог Господарського процесуального кодексу України та цих Засад

     

       8.1.6. У разі надходження заяв, клопотань, скарг, подань тощо по справах суддів, у яких закінчились (припинились) повноваження для здійснення правосуддя, які звільненні із займаної посади, - такі судові справи підлягають автоматизованому розподілу.

          8.1.7. Розподіл скарг на рішення, дії, бездіяльність органів виконавчої служби, приватного виконавця, подання державного або приватного виконавця: про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України фізичної особи; про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам, та нерухоме майно, право власності на яке не зареєстровано, поданих у зведеному виконавчому провадженні (далі – скарги, подання у зведеному виконавчому провадженні).


         Скарги, подання у зведеному виконавчому провадженні, розподіляються між суддями шляхом автоматизованого розподілу, які ухвалили судове рішення і мають повноваження для здійснення процесуальних дій на момент розподілу.


        В разі відсутності всіх суддів, по справах яких подано   скарги, подання у зведеному виконавчому провадженні, чи неможливості їм передачі відповідної скарги, подання відповідно до цих Засад, здійснюється автоматизований розподіл скарги як картки додаткових матеріалів серед усіх суддів, які мають на час розподілу повноваження для здійснення процесуальних дій.

 

 1. Розподіл справ у випадку відсутності судді, які призначені до розгляду, по яких надходять скарги, вимоги про направлення справи до судів вищих інстанцій.

 

       В разі надходження до суду апеляційних, касаційних скарг, вимог про направлення до суду вищої інстанції справи, яка призначена до розгляду, у разі відсутності судді, який розглядає таку справу, та необхідності вирішення питання про зупинення провадження у справі, з метою недопущення порушення строків направлення справи за належністю, така справа підлягає автоматизованому розподілу в частині вирішення питання про зупинення провадження у справі. Після повернення матеріалів справи до суду, з урахуванням прийнятого рішення судом вищої інстанції, така справа передається раніше визначеному судді, який розглядав основну справу.

 

 1. Розподіл справ у випадку відсутності раніше визначеного судді, по яких зупинено провадження і які повертаються з експертизи, правоохоронних органів.

 

         Судові справи, які повертаються з експертизи, правоохоронних органів передаються раніше визначеному судді, який зупинив провадження у справі.

       

 11. Видача (надсилання) судового наказу, який набрав законної сили, в разі відсутності раніше визначеного судді.

     В разі відсутності раніше визначеного судді на день набрання судовим наказом законної сили більше чотирнадцяти днів - вирішується питання щодо здійснення повторного автоматизованого розподілу судової справи як картки додаткових матеріалів з врахуванням вимог Господарського процесуального кодексу України.

     Заяви (клопотання, скарги тощо) пов’язані з виконанням судового наказу, які надіслані (подані) до суду після набрання судовим наказом законної сили та надсилання стягувачу, передаються раніше визначеному судді, який розглянув заяву про видачу судового наказу, а в разі його відсутності – вирішується питання щодо передачі таких заяв (клопотань, скарг тощо) іншому складу суду з урахуванням вимог Господарського процесуального кодексу України та цих Засад.

 1. Особливості розподілу судових справ у випадках знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи (п.п. 2.3.13, 2.3.18, 2.3.55, 2.3.57 Положення):

 

       У разі знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи та тривають понад п'ять робочих днів, з метою недопущення порушення конституційних прав громадян, розподіл судових справ, які за законом мають розглядатися невідкладно, здійснюється головою суду, або за окремим дорученням голови – заступником голови суду, шляхом видачі розпорядження на принципах спеціалізації, черговості, навантаження.

 

 1. Особливості розподілу судових справ суддям, які займають адміністративні посади (п.п. 2.3.14, 2.3.15 Положення):

      При вирішенні питань про передачу справ на розгляд суддям, які займають адміністративні посади, з метою виконання суддями повноважень, не пов'язаних із здійсненням правосуддя, встановити наступні відсотки справ (коефіцієнт адміністративних посад), що підлягають розгляду суддею, в разі виконання ним інших повноважень, не пов'язаних із здійсненням правосуддя:

     Для голови суду – 0,4 (40%).

     Для заступника голови – 0,75 (75%).

 

 1. Коефіцієнти форми участі судді у розгляді судової справи (п. 2.3.14 Положення):

Встановити наступні коефіцієнти форми участі судді у розгляді судової справи:

головуючий — 1, член колегії – 0,5.

 

 1. Застосування п. 2.3.16 Положення. Враховувати при розрахунку коефіцієнту навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи дні, у які не розподіляються щодо конкретного судді судові справи.